Tafsir ng Surah At-Takwir

Sending
(0)
Book Author : UST. EISA JAVIER
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :20
View book :
Read Books : 27
  • Description
  • Reviews (0)
Salitang Allah ay (siyang) pangngalang pantangi ng Diyos at hindi pangngalang pambalana o titulo, na ayon na rin sa mga pantas ng wikang Filipino, ito ay pangngalang pantangi ng Diyos o Panginoon na sinasamba (sa Islam), at ang mga pantukoy na (si, ni at kay) ang nararapat na gamitin.
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *