Ang Kahanga Hangang Kasaysayan Ng Mga Kapatid Sa Islam

Sending
(0)
Book Author : MUHAMMAD TAHA ALI
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :69
View book :
Read Books : 32
  • Description
  • Reviews (0)
Sa aklat na ito, ang may akda ay nagsasalaysay ng ilang kahanga-hangang mga kuwento tungkol sa mga kadahilanan ng pagyakap sa Islam ng ilan sa mga bagong muslim, upang ito ay maging susi para sa mga di-muslim, at bilang isang aral para sa mga muslim at gayundin bilang paghihikayat sa kanila upang mapalaganap ang Islam sa iba bukod sa kanila.
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *