Ang Islam at Pangangailangan ng Tao Dito

Sending
(0)
Book Author : UST. EISA JAVIER
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :26
View book :
Read Books : 35
  • Description
  • Reviews (0)
Ito ay isang talakayan patungkol sa pangangailangan ng tao sa Islam, ipinapaliwanag din rito ang kahulugan ng Islam at pagkakaiba nito sa ibang pananampalataya.
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *