ANG 40 HADITH

Sending
(0)
Book Author : UST. EISA JAVIER
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :21
View book :
Read Books : 30
  • Description
  • Reviews (0)
Ito ay isang malalim at komprehensibong koleksyon na nagbubuod sa mga turo ng Islam at ang katangian ng Propeta. Ang bawat isa na nagnanais at umaasa sa kabilang buhay ay kailangang maging pamilyar sa mga hadith na ito dahil sinasaklaw nito ang pinakamahalagang aspeto ng Islam at nag-aalok ng direksyon sa lahat ng anyo ng pagsunod kay Allah.
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *