Nagkatawang Tao ba ang Poong Maykapal?

Sending
(0)
Book Author : Dr. A.B. Philips
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :34
View book :
Read Books : 36
  • Description
  • Reviews (0)
Description: Nagkatawang tao ba ang Poong Maykapal? Kung pag-uusapan ang tumpak na katuwiran, ang kasagutan ay hindi sapagkat ang konsepto ukol sa Poong Maykapal na nagkatawang tao ay sumasalungat sa payak na kahulugan ng salitang “ Poong Maykapal” Ang kasagutan ng pangkaraniwang tao ay sinasabing ang Poong Maykapal ay .magagawa ang lahat ng mga bagay; anoman ang nais Niyang gawin, ay magagawa Niya.
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *