ANG PAGLIHIS NG MGA SHIA

Sending
(0)
Book Author : Abdul Rahman Dimashqiah
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :50
View book :
Read Books : 31
  • Description
  • Reviews (0)
Ang aklat ng ito ay tungkol sa paglihis ng kulto ng mga Shia mula sa matuwid na landas ng islam, binigyang linaw ng may akda sa aklat na ito ang katotohanan ng kanilang paniniwala na labag sa katuruan ng Propeta Muhammad –Sallallahu alayhi wa sallam.
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *