Ang Kabutihan ng ‘Ashara Dhul Hijja

Sending
(0)
Book Author : Ustadh Eisa Javier
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :20
View book :
Read Books : 26
  • Description
  • Reviews (0)
Tunay na ang pinadakilang na araw para kay Allah ay ang araw ng Nahr pagkatapos ay ang araw ng Qurr, ito ang araw ng katahimikan at ito ay sa araw ng ika-11 ng Dhul Hijjah.
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *