AS-SALAH

Sending
(0)
Book Author :
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :58
View book :
Read Books : 116
  • Description
  • Reviews (0)
Ang pagsagawa ng mga itinakdang tungkulin ng Ibadah (pagsamba) ay nagbibigay lakas sa Eeman (pananalig) upang ito ay maging kapaki-pakinabang at mabisa sa buhay ng tao. Kaya naman, ang Ibadah ay isang bagay na nagbibigay ng tiyak na bunga. Ito ay isang paraan upang ang mga mananampalataya ay makapaglingkod sa Allah at maging mabuti sa kanyang kapwa.
Sending
(0)

Reviews

There are no reviews yet

Add a review
AS-SALAH AS-SALAH
Rating*
0/5
* Rating is required
Your review
* Review is required
Name
* Name is required