ANG TUWID NA LANDAS

Sending
(0)
Book Author : USTD. EISA JAVIER
Publisher :Mercy Library
Year of Publication :2023
Number of Pages :20
View book :
Read Books : 31
  • Description
  • Reviews (0)
Ito ang nilalaman ng aknig munting aklat na akin grin pinamagatang ANG TUWID NA LANDAS, unang bahagi ito ng aking sulat para sa mga di Muslim upang malinawan nila ang katotohananat pambungad sa relihiyong Islam.
Sending
(0)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *